Telefon: +420 725 521 741 | Email: opava@cmmj.cz | Adresa: Slavkov 139, 747 57 Slavkov | ČÚ: 43-8015850207/0100 | IČ: 67777503 | Datová schránka: g3mxbm4

Příspěvky a členství

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Prachatice). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.


ZPŮSOBY ÚHRADY

Je možno platit i na více let. Celková cena = výše poplatku * počet roků.

 • Hotově v sekretariátu OMS Opava – při platbě v hotovosti je ihned vydán průkaz člena ČMMJ, kde je vyznačena i doba pojištění člena.
  • Při platbě do 31.12. na na následující rok, je platnost průkazu a pojištění od 1.1. do 31.12. následujícího roku.
  • Při platbě v průběhu roku je platnost průkazu a pojištění člena vždy od následujícího dne po úhradě členského příspěvku.
 • Převodem na účet OMS Opava - při platbě převodem je průkaz člena ČMMJ, kde je vyznačena i doba pojištění člena, vydán až po zapsání platby do SW Diana (evidence členů).
  • Pokud jsou platba na další rok i zápis do SW Diana provedeny do 29.12. běžného roku, je platnost průkazu a pojištění od 1.1. do 31.12. následujícího roku.
  • Pokud je platba provedena v průběhu roku je platnost průkazu a pojištění člena vždy od následujícího dne po zapsání platby do SW Diana, nikoliv po úhradě členského příspěvku na účet.
   Z důvodu zkrácení doby mezi úhradou členského příspěvku na účet a zapsáním do SW Diana, doporučujeme před úhradou telefonickou domluvu s pracovníky sekretariátu a doplnění kontaktních údajů pro zaslání průkazu (e-mail).

Údaje pro platbu na účet OMS Opava:

Číslo účtu OMS Opava: 43-8015850207/0100
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Poznámka pro příjemce: ČP vaše jméno a příjmení a rok - například ČP Josef Novák 2021 nebo ČP Josef Novák 2021 – 2022 (při platbě na více let)

V PŘÍPADĚ, ŽE PLATBA NENÍ ZADÁNA V TOMTO FORMÁTU, JE SLOŽITÉ PŘIŘADIT K TRANSAKCI POJIŠTĚNÉHO.

Jak správně zadat platbu členského příspěvku:

Jak správně zadat platbu členského příspěvku.

KARTA V ČLENSKÉ EVIDENCI

Je dobré mít svou členskou kartu vyplněnou správně!
Chcete vědět, jak se dostanete do své členské karty...?

Kromě zcela samozřejmého a logického požadavku, že by přece každý člen měl mít v prvé řadě sám zájem o aktualizaci údajů a mít vše v pořádku, je tu i další úhel pohledu. Českomoravská myslivecká jednota chce pravidelně komunikovat se členy.

Členění členských příspěvků, informace k pojištění, výhody a znění stanov je uvedeno na stránkách ČMMJ.

INFORMACE O POJIŠTĚNÍ

Členění základního příspěvku

Členění sníženého příspěvku I.

Členění sníženého příspěvku II.