Telefon: +420 725 521 741 | Email: opava@cmmj.cz | Adresa: Slavkov 139, 747 57 Slavkov | ČÚ: 43-8015850207/0100 | IČ: 67777503 | Datová schránka: g3mxbm4

O nás

Okresní myslivecký spolek Opava, z.s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Opava to znamená na území obcí s rozšířenou působností Opava, Vítkov, Kravaře a Hlučín. OMS Opava je spolek sdružující 78 mysliveckých spolků. Pomáhá jim při propagaci myslivosti a zastupuje je na sněmech pořádaných ČMMJ, kde prosazuje jejich zájmy a názory. OMS Opava pomáhá při organizaci různých celostátních akcí, zajišťuje přehlídky trofejí ulovené zvěře, zkoušky loveckých plemen psů, střelecké soutěže, zkoušky o první lovecký lístek – výchova adeptů, atd., zkoušky mysliveckých hospodářů. OMS Opava také napomáhá při ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti.

Myslivecká rada OMS Opava se schází podle aktuální potřeby, zpravidla jedenkrát do měsíce.