O nás

Okresní myslivecký spolek Opava, z.s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen ČMMJ). Působí na území okresu Opava to znamená na území obcí s rozšířenou působností Opava, Vítkov, Kravaře a Hlučín. OMS Opava je spolek sdružující 78 mysliveckých spolků. Pomáhá jim při propagaci myslivosti a zastupuje je na sněmech pořádaných ČMMJ, kde prosazuje jejich zájmy a názory. OMS Opava pomáhá při organizaci různých celostátních akcí, zajišťuje přehlídky trofejí ulovené zvěře, zkoušky loveckých plemen psů, střelecké soutěže, zkoušky o první lovecký lístek – výchova adeptů, atd., zkoušky mysliveckých hospodářů. OMS Opava také napomáhá při ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti.

Myslivecká rada OMS Opava se schází podle aktuální potřeby, zpravidla jedenkrát do měsíce.

V 1. polovině roku 2022 jsou plánované OMR v těchto termínech:

  • 14. 1. 2022
  • 24. 2. 2022
  • 24. 3. 2022
  • 28. 4. 2022
  • 26. 5. 2022
  • 30. 6. 2022