Telefon: +420 725 521 741 | Email: opava@cmmj.cz | Adresa: Slavkov 139, 747 57 Slavkov | ČÚ: 43-8015850207/0100 | IČ: 67777503 | Datová schránka: g3mxbm4

Kurz k získání potvrzení o složení zkoušky z myslivosti

Kurz myslivosti obecně

Prvním krokem na cestě k myslivosti by mělo být absolvování kurzu myslivosti a složení zkoušky z myslivosti. Na základě úspěšně složené zkoušky na OMS pak uchazeč získá "Potvrzení o vykonání zkoušky z myslivosti". Díky tomuto potvrzení pak může osoba požádat o vydání loveckého lístku na příslušném orgánu státní správy myslivosti.

Chcete-li absolvovat kurz a složit zkoušku z myslivosti, vyplňte přihlášku, kterou naleznete zde a zašlete nám ji.

Myslivcem by se měl stát ten, kdo má rád přírodu, má k ní úctu a rád by investoval čas a energii do její ochrany a tvorby.

Každý kdo se chce stát myslivcem, musí podstoupit dlouhý řetěz povinností.

Prvním krokem je zjistit, který Okresní myslivecký spolek nebo jiná instituce, která má ze zákona právo pořádat zkoušky z myslivosti je nejblíže vašemu bydlišti. Zpravidla to bývá tak, že kurz absolvujete tam, kde bydlíte, ale samozřejmě to záleží na Vás.
Další neméně důležitou záležitostí je zajistit si v dostatečném předstihu myslivecké sdružení (dále jen MS), ve kterém Vás nechají vykonávat praxi a zajistí Vám kvalitního mentora, pod jehož vedením praxi a přípravu ke zkoušce absolvujete.
Pokud jde o Okresní myslivecký spolek (dále jen OMS), je nutné vyplnit přihlášku do Mysliveckého kurzu a na OMS ji zaslat nejpozději v polovině prosince.

Informace ke kurzu, který začíná 6.1.2024.

Kurzy pořádané OMS Opava

Myslivecký kurz se skládá z teoretické přípravy a praxe. Teoreticka příprava bude rozdělena do tří bloků. Součástí praxe jsou povinné střelby z kulové a brokové zbraně, pomoc při přípravě Chovatelské výstavy trofejí a povinnost zapojit se pod dohledem pověřeného zástupce OMS do zajištění mysliveckých akcí, které OMS Opava v tom roce pořádá.
Při nástupu do Mysliveckého kurzu každý účastník obdrží adeptskou knížku, do které mu budou zaznamenávány činnosti, které v průběhu praxe jak v MS tak i na OMS absolvoval.

Akce, které pořádá OMS Opava jsou pro adepty kurzu povinné. Díky pořádaným akcím, získají adepti informace z kynologie, zjistí jak probíhají zkoušky z myslivosti, seznámí se s praktickou činností myslivecké komise v rámci přípravy Chovatelské přehlídky trofejí nebo se zapojí do brigád okolo budovy OMS.

Každý účastník kurzu se stává členem ČMMJ.

Zkouška z myslivosti zpravidla probíhá v průběhu března/dubna následujícího roku, tzn. že adeptská praxe musí trvat min. jeden rok.
Po úspěšném složení zkoušky z myslivosti, bude adeptovi vydáno potvrzení, díky kterému může požádat o vydání loveckého lístku (k vydání je třeba mít také sjednané pojištění k výkonu práva myslivosti, které vyřídí na OMS), na základě vydaného loveckého lístku může pak získat také zbrojní průkaz na skupinu loveckých zbraní – C.


Cena kurzu

Poplatky za kurz, které jsou platné od kurzu začínajícího v lednu 2024:

Základní12 000 Kč
Členové OMS Opava
(zaplacený členský příspěvek na následující 2 roky)
7 000 Kč
Studenti (zemědělka Opava, potvrzení o studiu + zaplacený členský příspěvek na následující 2 roky)9 500 Kč
Kurzovné zahrnuje náklady na teoretický kurz, odbornou praxi vedenou OMS Opava, nácvik bezpečného používání loveckých zbraní a střeleb z nich, zajištění řádné Zkoušky včetně odměn lektorům a členům zkušební komise, cestovné lektorů i členů zkušební komise.

S přihláškou do kurzu je potřeba zaplatit zálohu ve výši 1500 Kč, která se započítává do ceny kurzu. Kurzovné je třeba uhradit na začátku kurzu (po domluvě je možné kurzovné rozdělit do dvou plateb, druhou splátku je třeba uhradit nejpozději do měsíce od zahájení kurzu). Uzávěrka přihlášek je 18. 12. 2023.

Poplatek za účast na náhradním nebo opravném termínu je stanoven na 4000 Kč.

Přihlášky prosím zasílejte na adresu OMS Opava opava@cmmj.cz nebo dagmar.vitaskova@gmail.com

Pravidla kurzu

PLATEBNÍ ÚDAJE

Číslo účtu OMS Opava: 43-8015850207/0100

Variabilní symbol: 101

Poznámka pro příjemce: Kurz myslivosti Vaše jméno a příjmení


Účastníci kurzu mají možnost zakoupit studijní materiály, které jsou zpracované přímo na kurz myslivosti k získání loveckého lístku. Další podkladem jsou tyto výukové materiály, které někteří lektoři využívají k přednáškám. Pěkně jsou zpracované otázky ke zkouškám například zde.