Telefon: +420 725 521 741 | Email: opava@cmmj.cz | Adresa: Slavkov 139, 747 57 Slavkov | ČÚ: 43-8015850207/0100 | IČ: 67777503 | Datová schránka: g3mxbm4

Kalendář Kynologie 2024

Obecné informace k přihláškám a platbám - kynologie

  • 1. Přihláška musí být ŘÁDNĚ A ÚPLNĚ VYPLNĚNA včetně přesné adresy a PSČ majitele i vůdce.
  • 2. Přihlášky budou doručeny na adresu OMS Opava (buď emailem, poštou nebo osobně) do termínu uzávěrky. Email pro zasílání přihlášek je kynologieopava@seznam.cz.
  • 3. K každé přihlášce bude přiložen průkaz původu psa (kopie nebo scan).
  • 4. Platba musí být poukázána nejpozději s přihláškou. Platbu proveďte buď osobně na OMS Opava nebo bezhotovostně na účet OMS Opava č. 43-8015850207/0100. Vyplňte správně variabilní symbol a poznámku dle propozic.

Bez těchto všech náležitostí nebude přihláška akceptována! Ze strany OMS je preferovaný způsob zasílání přihlášek i plateb elektronický.

Přihláška na zkoušky pro lovecké psy PDF

Přihláška na zkoušky pro lovecké psy DOCX

Kalendář plánovaných akcí v roce 2024

Termíny nebo místo konání se může změnit, prosím, sledujte stánky.

Podrobnosti se vám zobrazí po kliknutí na podtrženou část (propozice, pozvánka, banner, formulář, mapa atd.).

DRUH
ZKOUŠKY
DATUM
KONÁNÍ
MÍSTO
KONÁNÍ
UZÁVĚRKAVARIABILNÍ
SYMBOL
ZKOUŠKY
PROPOZICE
Zkoušky vloh - ostatních plemen27.4.2024Opava19.4.2024241
PROPOZICE
Zkoušky vloh - ohařů27.4.2024Opava19.4.2024241
PROPOZICE
Podzimní zkoušky – ostatních pl.28.4.2024Opava19.4.2024242
PROPOZICE
Podzimní zkoušky - ohařů28.4.2024Opava19.4.2024242
PROPOZICE
Jarní svod (v rámci chovatelské přehlídky trofejí)4.5.2024Hlavnice1.5.2024243
PROPOZICE+PŘIHLÁŠKA PDF
PROPOZICE+PŘIHLÁŠKA DOCX
Zkoušky z vodní práce9.6.2024Bohuslavice1.6.2024244PROPOZICE
Zkoušky nováčků - bezkontaktní norování16.6.2024Bolatice5.6.2024245PROPOZICE
Memoriál Jaroslava Menšíka LZ+BZ 7.-8.9.2024246
Lesní zkoušky – ostatních pl.7.9.2024Děhylov4.9.2024247
Barvářské zkoušky8.9.2024Děhylov4.9.2024248
Memoriál Jana Víchy BZH 28.9.2024


Barvářské zkoušky honičů28.9.2024Březová18.9.2024249
Zkoušky vloh - ostatních plemen12.10.2024Bohuslavice2.10.2024250
Zkoušky vloh - ohařů12.10.2024Bohuslavice2.10.2024250
Podzimní zkoušky – ostatních pl.13.10.2024Bohuslavice2.10.2024251
Podzimní zkoušky - ohařů13.10.2024Bohuslavice2.10.2024251
ZVVZ19.10.2024Děhylov9.10.2024252
Honičské zkoušky23.11.2024 24.11.2024Větřkovice12.11.2024253